מדיניות פרטיות זו אומצה על ידי מלון ארבל לגבי איסוף והפצת מידע (“מדיניות הפרטיות”).

מדיניות הפרטיות מפרטת את הסוגים של המידע האישי וכן מידע אחר (כהגדרתם להלן שמלון ארבל אוסף על המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן), כיצד מלון ארבל אוסף את המידע ואיזה שימוש מלון ארבל עושה במידע לרבות שמירה של המידע, עיבודו, העברתו לצדדים שלישיים ועוד.

הצהרת מדיניות הפרטיות זו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

מלון ארבל אוסף מידע אישי ומידע אחר (כהגדרתם להלן) באמצעות:

(1) אתר אינטרנט המופעל על ידי מלון ארבל בו ניגשים למדיניות פרטיות זו שכתובה www.arbelhotel.com

( האתרים יכונו להלן ביחד “האתרים”);

(2) באמצעות האפליקציות שהחברה מעמידה לשימוש במחשבים או בהתקנים הניידים (להלן: “האפליקציות”);

(3) באמצעות דפי מדיה חברתית בבעלותה ובשליטתה של מלונות ארבל (להלן ביחד: “דפי מדיה חברתית”);

(4) כאשר כאורחים מבקרים או מתארחים באחד מהמלונות המפורטים לעיל או באמצעות אינטראקציה לא מקוונת אחרת עם מלונות ארבל( כגון שיחה למוקד הטלפוני).

האתרים האפליקציות ודפי המדיה החברתית יכונו ביחד – “השירותים המקוונים” וביחד עם הערוצים הלא מקוונים – “השירותים”.

בשימוש בשירותים האורחים מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. יש לקרוא מדיניות הפרטיות בעיון.

מלונות ארבל משמשת כבעלת השליטה (Data Controller) של המידע האישי אודות האורחים או הפונים לאחד מאמצעי התקשורת המפורטים לעיל בסעיפי 1-4.

המידע אשר נמסר או יימסר למלונות ארבל, בין בע”פ ובין בכתב, תלויה בהסכמת האורחים וברצונם ואינה נובעת מחובה חוקית.

אולם, ככל שלא יימסר למלונות ארבל את המידע או באם לא תתאפשר למלונות ארבל לאסוף מידע כאמור לא תוכל מלונות ארבל לספק למתעניינים את השירותים.

איסוף מידע אישי ומידע אחר

1. “מידע אישי” משמעו נתונים המזהים אתכם כפרטים או מתייחסים לאדם מסוים.

מלונות ארבל אוספים מידע אישי כגון:

1.1. פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס’, מספר דרכון, מספר ת.ז);

1.2. מידע אודות ביצוע תשלום – אמצעי תשלום (כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כללי PCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק);

1.3. נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות, ושפה מועדפת);

1.4. מידע אודות בני משפחה ומלווים כגון שמות וגילאים של הילדים או בן/בת זוג;

1.5 מידע בנושא אירועים משפחתיים: ימי הולדת, יום נישואין;

1.6. מידע בקשר עם ההזמנה שבוצעם, בקשר עם השהייה או ביקור במלון ארבל (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשו במלון, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);

1.7. מידע הנדרש למילוי בקשות המיוחדות ו/או תנאי שהייה מיוחדים (העדפות, פעילויות פנאי, שם מלווה, מספר הילדים וגילם);

1.8. העדפות של אורחים (“העדפות אישיות”), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם למלון ארבל או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם;

1.9. מידע הקשור לחברים בתכנית מועדון הלקוחות;

1.10. מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר;

1.11. תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים במלונות ארבל, כגון במסדרונות ובלובי של מלון ארבל (מערכות טלוויזיה במעגל סגור CCTV ומפתחות כרטיס אלקטרוני.

2. “מידע אחר” – משמעו נתונים שאינם מגלים את הזהות האישית והספציפית ואינם מתייחסים לאדם מסוים. מלון ארבל אוסף מידע אחר כגון נתוני דפדפן והתקן נייד לרבות כתובת IP ונתונים הנאספים על ידי “עוגיות”, תגי פיקסל ושאר טכנולוגיות, נתונים מצרפיים ביחס לשהות של אורחים ב מלון ארבל וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.

3. במקרים מסוימים מלונות ארבל עושה שילוב בין מידע אישי לבין מידע אחר (כגון שילוב של שם האורח ומיקום). במקרה כזה מלון ארבל תתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי וזאת כל עוד המידע משולב.

4. אם נמסר מידע ל מלון ארבל ו/או לנותני שירותים של מלון ארבל אשר כולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר), הפונים לאמצעי איסוף מידע, מצהירים כי התקבלה הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע כאמור והפונים המוסמכים לעשות כך וכי הצד השלישי מאפשר למלונות ארבל לעשות שימוש במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

כיצד נאספים בחברה מידע אישי ומידע אחר

מידע אישי ומידע אחר נאסף באופן הבא:

5. שירותים מקוונים: בעת ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים, יצירת קשר עם החברה ונציגיה בכל דרך שהיא, פרסום בדפי המדיה החברתית, הצטרפות לרשימת דיוור או השתתפות בסקרים, משובים, תחרויות או הצעות שיווקיות וכן בעת הגשת מועמדות לעבודה ב מלון ארבל.

6. ביקורים ואינטראקציה לא מקוונת: בעת ביקור ב מלון ארבל, בעת שהייה כאורח במלון ארבל ובעת שימוש בשירותים שמציעה מלון ארבל. כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של מלון ארבל ו/או באירועי קידום מכירות אשר מלון ארבל מארחת או כאשר מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודות מוסרי המידע נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים במלונות ארבל (CCTV), באמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה.

7. מקורות אחרים: מידע אישי מתקבל גם מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני נסיעות, מתוכניות של מועדוני לקוחות, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של מלון ארבל .

8. מידע אוטומטי: כאשר הנכם עושים שימוש באתרים ו/או משתמשים באפליקציות כהגדרתם לעיל, מלונות ארבל מקבלת ושומרת מידע בקשר עם הפעילות באתרים ובאפליקציות כאמור וכן נאסף מידע אוטומטי נוסף מהדפדפן וההתקן הנייד. לדוגמה, כפי שנהוג באתרים אחרים, אנו מקבלים מידע מסוים כאשר הדפדפן דרכו ניגשים לאתר לרבות מידע לעניין כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני גלישה. מידע זה משמש אותנו בהתקשרות ומתן השירותים ללקוחות.

9. מרכזי שירות לקוחות: כאשר מבצעים הזמנה טלפונית, יוצרים קשר עם מלון ארבל באמצעות דואר אלקטרוני, פקס’, צ’אט מקוון או דרך שירות הלקוחות. תקשורת זו עשויה להיות מתועדת לצורך הבטחת איכות השירות והכשרה.

10. מידע שנצבר: מידע אשר לא מזהה את הגולש או כל משתמש אחר באופן אישי.

שימוש במידע אישי ובמידע אחר

11. מלון ארבל עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר למטרות הבאות, אחת או יותר:

11.1. ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים: מלון ארבל מבצעת עיבוד של המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן עם מלון ארבל לרבות באמצעות האתרים (להלן: “נתוני עסקאות”). נתוני העסקאות יעובדו לצורך השלמת ההזמנה, אספקת מוצרים ושירותים, התאמת שירותים שמעניקה מלון ארבל להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה במלון ארבל ושמירת רשומות של עסקאות כאמור.

11.2. קשר עם האורחים: על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייה במלון ארבל. המידע עשוי לשמש לאירועים של “לקוחות מתמידים” אשר אנו עשויים לערוך מעת לעת לבד או עם שותפים או על ידי שותפינו.

11.3. תגובות לפניות: מלון ארבל מעבדת מידע בקשר עם פנייה של משתמשים בשירותים (להלן: “נתונים בקשר עם הפנייה”). נתונים בקשר עם הפנייה כוללים תוכן של הפניה ומטא-דאטא הקשורה לפנייה (כגון קבוצות, פגישות ואירועים). נתונים בקשר עם הפנייה יעובדו לצורך תקשורת עם האורחים ושמירת רשומות.

11.4. מטרות עסקיות : מלון ארבל מעבדת את המידע לצורך מטרות עסקיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקורים של האורחים, קביעת יעילות של קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות), צפי תשואה ותפוסה של מלון ארבל, ועמידה בהתחייבויות.

11.5. תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת: משלוח מידע אליכם בעניין האתר, שינויים שחלו בתנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר (לדוגמה – מידע אודות הזמנות שבוצעו כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד).

11.6. שיווק וקידום מכירות: משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין מלון ארבל ומוצרים ושירותים שאנו חושבים שיעניינו את המוסר המידע; לרבות שירותי ספא וחדר כושר, ברים, מסעדות ועוד.

11.7. בטיחות ואבטחה: שמירה על בריאות הנופשים ובטיחותם כמו גם של אורחים אחרים וסגל העובדים של מלון ארבל במהלך שהייה במלון ארבל .

11.8. חובותינו החוקיות: לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.

11.9. מלון ארבל עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר, כולם או מקצתם, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים שחלקם יוצגו באפליקציות, באתרים ו/או בשירותים אחרים; ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה.

12. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הוא אחד או יותר:

12.1. הסכמה.

12.2. מתן השירותים.

12.3. ציות לכל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד.

12.4. אינטרס לגיטימי ועסקי של מלון ארבל.

גילוי והעברה של מידע אישי ומידע אחר

13. מלון ארבל רשאית לגלות ולהעביר את המידע האישי והמידע האחר כפי שיפורט להלן:

13.1. לכל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל וזאת על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפות האישיות וניסיון שנצבר בהקשר השימוש בשירותים שהעניקה לאורחי מלון ארבל בביקורים הקודמים.

13.2. לנציג או סוכן נסיעות שסיפק לנו מידע אישי אודות אורחים (לדוגמה – סוכן הנסיעות, מלווה, מעסיק או בן זוג ).

13.3. לספקי שירותים למלון ארבל. דוגמאות לספקי שירותים הם ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד.

13.4. לשותפים עסקיים של מלון ארבל בתחום השיווק והפרסום וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר. שותפים אלה לא יעשו שימוש במידע האישי לכל מטרה אחרת למעט לצורך השיווק הישיר כאמור ומכל מקום תמיד תהיה הזכות להתנגד לביצוע האמור.

13.5. מלון ארבל רשאית להעביר מידע אישי ומידע אחר אודות לצדדים שלישיים במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, העברה או דיספוזיציה אחרת בעסקי מלון ארבל ונכסיה, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).

14. מלון ארבל רשאית לגלות מידע אישי ומידע אחר במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של מלון ארבל; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של מלון ארבל, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר ל מלון ארבל לפעול לקבלת סעדים שהיא זכאית להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיה.

העברת מידע מעבר לגבול

15. ככלל, עיבוד המידע מתבצע בגבולות מדינת ישראל, עיבוד מידע אשר מתבצע ע”י צדדיים שלישיים או שירותי ענן, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון שרתי Azure של מיקרוסופט או שרתי 365 של מיקרוסופט, וכדומה.

16. יחד עם זאת, יתכן שחלק מן המידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד. המפעיל של שירותים אלה התחייב לציית להוראותGDPR . במקרה ספציפי כאמור, מלון ארבל מוודאת שננקטים אמצעים נאותים כדי לאבטח את המידע האישי ברמה נאותה של הגנה.

כיצד מוסר המידע יוכל לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שנמסר

אם מקום מושבם באיחוד יחולו עליהם ההוראות הבאות:

17. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי

18. הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים למוסרי המידע לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.

19. הזכות לתקן נתונים אישיים.

20. הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:

20.1. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;

20.2. מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;

20.3. מוסרי המידע סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;

20.4. המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של מלונות ארבל בהתאם להוראות הדין;

20.5. הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:

20.5.1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;

20.5.2. ככל שסבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;

20.5.3. כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;

20.5.4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של מלונות ארבל גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.

21. הזכות להעברת מידע:

21.1. אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, זכאים מוסרי מידע לקבל את המידע האישי שסיפק למלון ארבל בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר.

22. הזכות לבטל את ההסכמה:

22.1. כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הפונים רשאים לבטל את הסכמתם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.

23. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:

23.1. מוסרי המידע רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. מלון ארבל מחויב לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, מלון ארבל מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.

24. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית:

24.1. אם למרות המאמצים של מלון ארבל לשמור על הסודיות והפרטיות של המידע האישי ומוסרי מידע מרגישים כי זכויותיהם נפגעו, יש להם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית. רשימת רשויות זמינה באתר האינטרנט של הועדה האירופית (European Commission).

25. אם מקום מושב מוסר המידע הוא מחוץ לאיחוד (לרבות ישראל) זכותם לעיין ולתקן את המידע השמור במאגרי המידע של מלון ארבל בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981.

אבטחת מידע

26. מלון ארבל נוקטת באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לאבדן אקראי של המידע, לשימוש לרעה או נזק. מלון ארבל מבצעת פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.

27. כאשר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, מלונות ארבל תבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע. מלון ארבל דורש התחייבויות חוזית מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.

28. אם יש סיבה להאמין כי התקשורת עם מלון ארבל אינה מאובטחת (לדוגמה – אם סבורים כי חשבון האישי ב מלון ארבל נפרץ) יש ליצור קשר באופן מיידי כפי שמפורט בסעיף “צרו קשר” להלן.

תקופת שמירת המידע

29. בכפוף להוראות כל דין, מלון ארבל תשמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:

29.1. המטרות לשמן נמסר המידע האישי;

29.2. אינטרס עסקי של מלון ארבל לרבות שמירת מידע;

29.3. דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;

29.4. ציות להוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;

29.5. למילוי אינטרס לגיטימי של מלון ארבלושל צדדי צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.

מידע רגיש

30. אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, מלון ארבל מבקש לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי, נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי, הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).

שימוש בשירותים על ידי קטינים

31. מלון ארבל אינה אוספת ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18.

32. מלון ארבל אוספת נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין.

עדכונים

33. החברה רשאית לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט ללא הודעה. האחריות להכרת השינויים, אם בכלל, שיבוצעו במדיניות הפרטיות היא על המשתמשים בלבד.

עוגיות_(cookies)

34. כמו אתרים רבים אחרים, ועל מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט ודפי האינטרנט מלון ארבל עושה שימוש ב – “עוגיות”. “עוגיות”, כשלעצמן, אינן מספקות ל מלון ארבל מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע כאמור (למשל על ידי רישום לאחד השירותים). אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע מזוהה אישית, מידע זה יהיה מקושר לנתונים המאוחסנים ב-“עוגייה”.

35. “עוגייה” היא קובץ טקסט קטן המכיל כמויות קטנות של מידע שהאתר ממקם במחשב או התקן נייד. “עוגיות” מתוכננות לסייע למחשב או ההתקן לזכור דבר שהמשתמש עשה באתר, לדוגמה לזכור שהמשתמש נכנס לחשבון או אלו וכמה כפתורים הוקשו.

36. מלון ארבל עושה שימוש ב-“עוגיות” ככלי להבנת השימוש באתר ולצורך שיפור התוכן וההצעות שבאתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של מלון ארבל, בהצעת מוצרים רלוונטיים, תכניות ושירותים וכן פרסום ממוקד.

37. נטרול עוגיות – ייתכן כי הדפדפן שבשימושו של מוסר המידע מאפשר שליטה ב- “עוגיות”; דפדפנים מסוימים יכולים לאפשר הגדרות המונעות איסוף “עוגיות”. אם אין הסכמה לשימוש ב –”עוגיות” יש להפוך את השימוש ב-“עוגיות” ללא זמין לפי הוראות הגדרות הדפדפן כמפורט כאן. אנא שימת לבכם, כי יתכן שלאחר נטרול ה”עוגיות” תכונות מסוימות באתר לא יפעלו כיאות.

ישנם צדדים שלישיים אשר מפעילים סוגי “עוגיות” מסוימים המספקים כלי נטרול אוטומטי של ה-“עוגיות” שלהם, ניתן לראות רשימת “עוגיות” המופעלים על ידי צדדים שלישיים וקישור לנטרול האוטומטי שלהם. במקרים אחרים ניתן לנטרל את ה –”עוגיות” באמצעות כלי ניהול של צד שלישי כמו כאן.

38. החברה עושה שימוש במגוון סוגי “עוגיות”:

38.1. עוגיות זמניות (session cookies) – “עוגיות” אלה מאוחסנות זמנית במהלך פעילות הדפדוף ונמחקות מההתקן הנייד לאחר סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בעוגיות זמניות לתמיכה בתפקוד האתר ולהבנת השימוש שלכם באתר, לדוגמה הדפים שביקרתם, באילו קישורים השתמשתם וכמה זמן שהיתם בכל דף.

38.2. עוגיות חיוניות- “עוגיות” אלה הכרחיות לתפעול האתר ולמשל מאפשרות לחבר במועדון VIPPRIMA להתחבר וליהנות מהטבות חבר.

38.3. עוגיות תפקודיות – אנו משתמשים ב-“עוגיות” תפקודיות לצורך שמירת הגדרות האתר – הגדרות כגון המטבע המועדף בבדיקת מחירי המלונות באתר. מלונות ארבל משתמשת ב-“עוגיות” תפקודיות גם כדי לאחסן נתונים כך שיהיה ניתן למצוא נתונים אלה בקלות בביקור הבא באתר. “עוגיות” תפקודיות מסוימות חיוניות לצפייה במפות או קטעי וידאו באתר. החברה משתמשת ב-“עוגיות” פלאש לתכני אנימציה מסוימים.

38.4. עוגיות מתמידות – “עוגיות” אלה אינן נמחקות עם סגירת הדפדפן אלא נשמרות בהתקן לתקופה קצובה או עד למחיקתן. בכל ביקור באתר השרת שקבע את ה-“עוגייה” יזהה את ה-“עוגייה” המתמידה שנשמרה בהתקן האישי. החברה נעזרת ב-“עוגיות” מתמידות לאחסון העדפותיכם כך שיהיו זמינות עבור האורחים בביקור הבא. לדוגמה, אם כבר היתה התחברות ל-VIPPRIMA ” עוגיות” אלה ידלגו עבור הגולש על שלב ההתחברות בביקורו הבא באתר.

38.5 עוגיות מיקוד ופרסום – השימוש ב-“עוגיות” אלה הינו לצרכי איסוף מידע על מנת לסייע למלון ארבל לשפר את המוצרים ואת השירותים וכן בכדי להציג מודעות ממוקדות שמלונות ארבל סבורה שיהיו רלוונטיות עבור הגולש. מלונות ארבל משתמשת ב- “עוגיות” מיקוד באתרי האינטרנט ליוזמות שיווק שונות וקמפיינים. מלון ארבל עושה שימוש גם ב-“עוגיות אנליטיקס” (ראה להלן) וטכנולוגיות אחרות לקידום פרסום.

38.6 עוגיות אנליטיקס – “עוגיות” אלה אוספות מידע על השימוש באתר ומאפשרות למלון ארבל לשפר את הפעילות של האתר. -“עוגיות” אלו מספקות למלון ארבל מידע מצרפי בו מלון ארבל עושה שימוש לניטור ביצועי האתר, ספירת ביקורים בכל דף, איתור טעויות טכניות, בדיקת האופן בו המשתמשים מגיעים לאתר ומדידת יעילות הפרסום והמודעות הממוקדות.

39. אתר האינטרנט עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים:

39.1. עוגיות גוגל אנליטיקס – “עוגיות גוגל אנליטיקס” משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. מלון ארבל עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. “עוגיות” אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמה קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ועל איזה לחצנים לחץ המשתמש. על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של “גוגל” ביחס ל –”גוגל אנליטיקס” הקליקו כאן. על מנת לנטרל “עוגיות” של “גוגל אנליטיקס” הקליקו כאן. “עוגיות גוגל” כוללות את עוגיות Google AdWords & DoubleClick לשיווק, פרסום ושיווק חוזר אלה מאפשרים זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ופניה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. על מנת ללמוד עוד על עוגיותGoogle AdWords & DoubleClick הקליקו כאן.

39.2. עוגיות פייסבוק – השימוש ב-“עוגיות” אלה הינו לפרסום מבוסס עניין הגולש, כלומר – מודעות שאולי הגולש יתעניין בהתבסס על פעילותו באתרים שאינם “פייסבוק”. “עוגיות” אלה אוספות מידע מביקורים באתר ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות “פייסבוק”. על מנת לקרוא עוד על מודעות מבוססות עניין מ-“פייסבוק” הקליקו כאן.

על מנת לנטרל מודעות מבוססות עניין של “פייסבוק” יש לפעול על פי הוראות “פייסבוק” כאן.

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של “פייסבוק” ניתן למצוא כאן .

39.3. עוגיות בינג/מיקרוסופט – “עוגיות בינג” משמשות לאיסוף מידע כיצד מבקרים משתמשים באתר החברה וכן לשיווק, פרסום או שיווק מחדש. “עוגיות” אלה מאפשרות לזהות מבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ולהפנות אליהם מידע ממוקד עניין או מודעות. לקריאה נוספת על מדיניות פרטיות “בינג/מיקרוסופט” הקליקו כאן.

ממונה הגנת מידע (DPO)

40. בכל הקשור לעניינים הנוגעים לדין האירופאי בנושאים של הגנת הפרטיות ,יש לפנות ל ממונה הגנת המידע של מלונות ארבל – יהונתן ארבל.

יצירת קשר

אם יש שאלות בקשר למדיניות הפרטיות זו או בקשר עם פרקטיקה של מלון ארבל בענייני פרטיות – אנא צרו קשר עם קצין הגנת המידע באמצעות דואר אלקטרוני: sales@arbelhotel.com

בתוקף החל מ: 01/08/2020